NEEN aan het omhakken van de 108 platanen van de Louis Bertrandlaan in Schaarbeek !  

TEKEN DE PETITIE

De Gemeente Schaarbeek heeft een openbaar onderzoek gelanceerd – welke al vervalt op 10 juni  2021 – omtrent het bekomen van een vergunningsaanvraag   voor het renoveren van de Louis Bertrandlaan.

Deze vergunning gaat onder andere over :

  • Het omhakken van 108 platanen op de centrale laan om deze te vervangen door 78 boompjes van een andere soort
  • 1400 m² begroeide oppervlakten worden vervangen door beton
  • De bloembedden verdwijnen.

Hiewel  bomen geen mensen zijn, zijn  ze wel levend en deze platanen zijn  perfect  gezond. Het zijn geen meubels die men zo maar kan verzetten of terugplaatsen.  Dit veroorzaakt hun dood.

Waarom is de Gemeente Schaarbeek niet in staat een laan te renoveren  zonder deze bomen om te hakken ? Het verwoesten en omhakken van bomen is de laatste tijd systematisch :  de 143 platanen gesneuveld  op  de Demolderlaan bij de renovatie van het voetpad in 2018, 24 heel grote lindebomen op de Algemeen Kiesrecht laan in 2017, de 61 robiniers van de Rubenslaan 2019.

Een  geplande slachting van een groot aantal bomen, vaak  prachtig, uitzonderlijk en duurzaam, o.a op het Rigaplein.

Dit alles niettegenstaande het feit dat de bevolking aandringt om de stad groener te maken, minder mineraal.  Het project van de Louis Bertrandlaan gaat in tegen elk gezond verstand en bekommernis voor de bewoners!

Het voorstel van de Gemeente : een honderdtal bomen omkappen en  2/3  ervan vervangen door  andere bomen, het scheren van de struiken, en 1400m² betonneren van de laan. Wat is de noodzaak van dit project ?

Zijn  er in Schaarbeek  geen belangrijkere uitgaven te doen met het gemeenschapsgeld ?

De platanen op de Louis Bertrandlaan zijn 60 jaar oud. Laat ons eerder zorg dragen voor hun in plaats van ze te verwoesten ! Wegwerpen = ecologie ?

Wij vragen  :

  • Een nieuw verfijnd project in functie  van  de bestaande platanen
  • Het behouden van de bestaande groene zones
  • Een  gedetailleerd en duidelijk vatbaar project
  • Een reële communicatie met de bewoners .

Raadpleeg de vergunningsplannen en de projectbeschrijving :

https…….

Antwoorden en opmerkingen  op het bericht van openbaar onderzoek : schriftelijk of per email mpp@schaarbeek.be

Per Post :  Gemeentehuis Schaarbeek – bureau 2.08- Dpt Urbanisme Milieu – Colignonplein – 1030 Brussel.

Deelnemen aan de vergardering van het openbaar onderzoek : Opgelet, indien U gehoord wenst te worden op de vergadering die plaats zal hebben op 24 juni 2021 moet U dit uiterlijk melden  vóór 10 juni per mail of per brief.